EMDR

Waar staat EMDR voor?

EMDR staat voor “Eye Movement Desensitization and Reprocessing”. Letterlijk vertaald betekent het: door oogbeweging minder gevoelig worden en opnieuw verwerken. Iedere gebeurtenis die als herinnering een blijvend negatief effect op iemands leven heeft, wordt traumatisch genoemd. Typisch voor een traumatische herinnering ofwel nare herinnering zijn de (heftige) emoties, de levendige beelden en de fysieke reacties daarop die worden geactiveerd in situaties die lijken op die tijdens de traumatische gebeurtenis. Zo kan later een geluid dat je hoort, een geur die je ruikt, of een beeld dat je ziet, de beelden en de gevoelens aan die gebeurtenis weer levendig terugbrengen. Inclusief alle lichamelijke reacties van toen.

Wanneer EMDR?

EMDR wordt ingezet om traumatische ervaringen te verwerken en/of angsten te overwinnen. Bepaalde ervaringen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Soms zijn deze ervaringen niet meer bewust aanwezig maar zijn de klachten die je ervaart, hier wel aan gerelateerd. Wat een traumatische ervaring is, wordt door jou bepaald.

Veel voorkomende klachten zijn:

 • Prikkelbaarheid
 • Woede-uitbarstingen
 • Concentratie stoornissen
 • Overmatige waakzaamheid
 • Buitensporige schrikreacties
 • Moeite met in- of doorslapen
 • Nachtmerries of flashbacks
 • Intense reacties van angst
 • Schaamte
 • Labiliteit
 • Onduidelijke lichamelijke klachten
 • Dwanggedachten
 • Angsten en fobieën; aan een angst of fobie ligt vaak een traumatische ervaring ten grondslag
 • Slecht zelfbeeld
 • Weinig zelfvertrouwen
Hoe werkt het?

Dat EMDR werkt bij trauma en angsten, zowel bij volwassen als kinderen, is inmiddels ruimschoots wetenschappelijk bewezen. Klachten verminderen of verdwijnen in slechts enkele sessies en dit resultaat is blijvend. De therapeut neemt samen met de cliënt de klachten door en bespreekt de gedachten, beelden en gevoelens die opkomen als de cliënt in het hier en nu aan de gebeurtenis denkt. Het is nodig om deze informatie te verzamelen om daarna het verwerkingsproces op gang te brengen. Door het met de ogen volgen van de hand van de therapeut, audio stimulatie (klikjes) en/of kinesthetische stimulatie (tikjes op knieën en/of handen), wordt “het informatie verwerkingssysteem” in de hersenen gestimuleerd. Hiermee wordt de REM slaap nagebootst. Deze zintuigelijke afleiding brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook heftige gevoelens en lichamelijke sensaties. De cliënt krijgt vaak het gevoel dat er van alles opkomt wat helemaal niets te maken heeft met het trauma of de angst. De aangeboden sets zullen er langzamerhand toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest of verdwijnt. Het wordt dus steeds makkelijker om aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. In veel gevallen veranderen ook de herinneringsbeelden, ze worden waziger of kleiner.

Voor meer informatie kan je telefonisch of per e-mail contact opnemen.

“Voor als de tijd niet alle wonden heelt.” 

EMDR_logo